Vad är träpellets?


Träpellets kan ses som "den svenska oljan" och skogen som ett oljefält som aldrig tar slut så länge vi tar ut mindre än tillväxten. Idag hämtas det ut både trävaror och papper från detta fält. Det ger oss också biprodukter (sågspån, kutter och grot) som i olika former kan fungera som bränsle.

Råvarutillgången är stor och bioenergiprodukter utgör ett mycket viktigt och stort inslag i den Svenska energimarknaden. 

Precis som eldningsolja, är träpellets en standardiserad handelsprodukt med ett högt energiinnehåll. I motsats till fossilt bränsle är pellets en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Förbränning av träpellets är CO2 neutralt och bidrar inte till den globala uppvärmningen.

Hur tillverkas träpellets?


Pellets är ett miljövänligt energislag som tillverkas av biprodukter från sågverksindustrin i form av såg- och kutterspån. Spånet mals ned och torkas för att sedan komprimeras under högt tryck och formas till små stavar av träfiber. Vid tillverkningen krävs endast en liten andel hjälpenergi, och förbränning av träpellets är CO2 neutralt och bidrar inte till den globala uppvärmningen.

Vad är fördelen med träpellets?


Träpellets produceras av en biprodukt från sågverksindustrin och släpper inte ut mer CO2 under förbränning än om trävirket skulle brytas ned naturligt.
 

Träpellets är ett homogent och högvärdigt biobränsle som medför enkel lagring och transport. 
 

Träpellets är mycket konkurrenskraftigt som energislag för uppvärmning.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...

Datum för inlägg: tis, 07/04/2017 - 20:14

Ullensaker kommun har tecknat avtal med Pemco Energi som omfattar etablering av en fjärrvärmeanläggning på platsen för det gamla...

Datum för inlägg: tis, 05/30/2017 - 08:00

Än en gång har Pemco Energi fått förnyat förtroende att leverera miljövänlig energi. I maj stod en ny panncentral med pellets klar hos...

Datum för inlägg: tis, 05/02/2017 - 16:02

Jesper Åberg kommer från en anställning som säljchef - värme i ECO-1 Bioenergi AS där han i många år arbetade med att sälja bioolja och...

Datum för inlägg: ons, 03/01/2017 - 14:16

Vad händer när du byter ut en gammal oljepanna till en energieffektiv och ny panncentral?