Wallhamn er Sveriges tredje største bilhavn, og her har energiforbruket stått på dagsordenen lenge. I fjor ble det fart på saken da Pemco foreslo å investere i et pelletsanlegg for å erstatte dagens oljeovner. Nå er byggingen i full gang og anlegget står klart i løpet kort tid.

Havnen i Tjörn kommune håndterer over 215.000 biler hvert år, og det er derfor ikke vanskelig å skjønne at virksomheten hos Walhamn AB er stor. Energibehovet er betydelig, og i dag benyttes oljeovner for å varme opp eiendommene. For en stund siden begynte man å se på alternativer til oljefyring, i forbindelse med at ovnene begynte å bli gamle og måtte byttes ut.

Walhamn fikk flere forslag fra Pemco om hvordan oljen kunne erstattes med bioenergi.

- For oss var en løsning å la Pemco stå for investeringen i et pelletsanlegg og at vi betaler for det faktiske forbruket. Vi fikk en god grunn til å velge Pemco etter at  vi pratet med Tjörns kommune, som er veldig fornøyd med de to anleggene som Pemco har bygget til dem, sier Peter Persson, Production manager Car departement på Wallham AB.

I drift i løpet av julen

Byggingen av et varmeproduksjonsanlegg som fyres med trepellets er i full gang.

- En pelletsovn kommer til å produsere det meste av varmen og forsyne eiendommene med energi ved hjelp av en nedgravd tunell (kulvert) mellom eiendommene. I tillegg til at vi bygger et helt nytt pelletsanlegg og en kulvert, investerer vi også i en ny oljeovn som reserve, sier Henrik Pettersson, prosjektleder hos Pemco Energi.

Når beslutningen om å bygge først ble tatt, har Wallhamn vært tydelig på at anlegget skal være i gang så snart som mulig.

- Det primære var ikke å spare penger på endringen, men å slippe en investering og komme vekk fra oljen, sier Persson.

På bildet ser vi Peter Persson, Jonas Sörensson och Andreas Hulthén.

FAKTA

Energislag: Trepellets og olje

Grunnlast: Trepellets

Reserve- og topplast: Fyringsolje.

Energimengde: 1,1 GWh eller 1 100 MWh.

Fornybarandel: >90 %

 

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Salgssjef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Peter Persson, Production manager Car department Wallhamn AB, +46(0)735 209 994

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...