Den store svenske saftprodusenten Swed-jam har revurdert fossil oljefyring. Nå satser de på miljø og har valgt bioolje fra Pemco.

Skattesubsidiene på fossil energi forsvinner i løpet av kort tid, dermed blir kostnadene for olje betydelig høyere. Swed-jam i Torsby har siden tidlig 1980-tall produsert syltetøy, marmelade, saft og andre drikker og begynte å gruble over et alternativ til oljen, for å slippe kostnadsøkning. Etter diskusjoner med Pemco Energi besluttet Swed-jam å konvertere fra fossil olje til bioolje.

Forretningsideen til Pemco energi er å levere fjernvarme til kunden. Første steg er kostnadsbildet.

- Bioolje er den mest driftssikre og kostnadseffektive for oss. Siden prosjektstart har Pemco drevet med alt fra tilstandsanalyse, prosjektering og anskaffelser, ti loppstarten av anlegget. For vår del betaler vi for energien vi forbruker, som er et opplegg som passer oss bra, sier Tony Holmberg, produksjonssjef på Swed-jam

Investering av Pemco

Etter at Pemco har besluttet at det er mulig å benytte selve fyringskroppen videre, er det oljebrenneren i fyringsovnen som vil byttes ut for å kunne kjøre bioolje. Biooljen har andre egenskaper enn tradisjonell fyrolje, som krever en annen type brenner og utrustning.

- Akkurat som før leverer fyringsovnen damp til produksjonen. I dag finnes det to oljeovner, damp-ovn og varmeovn. I dette tilfellet tar vi bort varmeovnen og erstatter denne med enkel varmeveksler som tilknyttes dampovnen. Ved å ta dette grepet sparer vi plass og det er en drift mindre, sier Anders Tålsgård, prosjektleder på Pemco.

Det store skillet er at prosesseringen og oppvarmingen av bygget blir helt miljøvennlig. Utover ny brenner og varmeveksler, bygges i tillegg en ny, større oljetank. Den bidrar til færre transporter og mindre belastning på miljøet.

- Det er viktig at man tenker miljøsmart i alle ledd og forsøker å utfordre den tradisjonelle, enkle måten å gjøre ting på, sier Talsgård.

Restprodukter blir energi

Det finnes mange ulike typer bioolje som har ulike egenskaper og fremstillingsmetoder. Biooljen som vil brukes av Swed-jam kommer fra floraen – raps, soyaolje og oljerike frø. Det meste av grøden fremstilles som matprodukter eller fôr. Biooljen vi benytter er et restprodukt som ikke kan anvendes til mat eller fôr.

Løpende oppdrag med start i januar

Foruten investering som gjøres i sammenheng med installasjonen får Pemco et løpende oppdrag å sikre service og vedlikehold av fyringsovnen. I desember måned starter montering, og i slutten av januar kommer anlegget til å kjøres i gang.

FAKTA

Energitype: Bioolje som fremstilles av restprodukter fra næringsmiddelindustrien. Biooljen vi benytter oss av er et restprodukt som ikke kan benyttes til fôr.

Grunnlast: 2.3 MW

Reserve og topplast: I dette har vi regnet inn at fyringsovnen skal ha en så pass bra tilgjengelighet at fyringsovnen at vi ikke trenger reservekapasitet.

Energimengde: 3 GWh

Fornybarandel: 100 %

 

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Salgssjef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Tony Holmberg, Produksjonssjef, Swed-jam, +46 (0)560688705

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...