Peterson Packaging i Norrköping er en av Skandinavias ledende papir- og emballasjeleverandører, som fra 1. juli har tatt i bruk et nytt og moderne pelletsanlegg i samarbeid med Pemco Energi. Behovet for varmeenergi er stort så det har vært viktig for selskapet å finne et mer økonomisk og miljømessig bedre alternativ til det forhenværende oljebaserte varmeanlegget.

– Det er avgjørende at vi har en pålitelig energiforsyning, og det så vi at Pemco Energi kunne levere. Dessuten legger vi stor vekt på å opptre miljøriktig, noe denne satsningen er et tydelig bevis på. Prosjektet har vært viktig for oss, sier Robert Stade, fabrikksjef i Norrköping.

I produksjonen av Wellpapp og emballasje brukes damp. Tidligere produserte selskapet varmen med en oljekjele med et årlig forbruk på cirka 800 m3 olje. Peterson Packaging har i lengre tid sondert etter et mer miljømessig og økonomisk alternative til oljekjelen. Peterson Packaging valgte til slutt Pemco Energi som sin nye energileverandør, som nå har ansvaret for alt fra bygging til drift av en ny pelletskjele for fabrikken i Norrköping.

Totalansvar for Ferdig Varme

Pemco Energi har gjennom konseptet Ferdig Varme fullt ansvar for bygging og installasjon av det splitter nye og moderne pelletsanlegget til Peterson Packaging. Stadig flere kunder velger nettopp å overlate totalansvaret for energibehovet sitt til Pemco. Fra og med 1. juli er pelletsanlegget operasjonelt og Pemco Energi står for alt fra drift, service og vedlikehold.

– Klimastøtten fra svenske myndigheter har muliggjort prosjektet. Støtten gis til de tiltakene som gir størst varig reduksjon av klimagassutslipp per krone investert. Når det gjelder anlegget i Norrköping, kommer vi til å redusere utslippene årlig med nesten 2 000 tonn CO2 ved å fyre med pellets i stedet for fossil olje, sier Anders Tålsgård, prosjektleder i Pemco Energi.

Anlegget tilpasses etter behov

Pemco har installert et 2,5 MW pelletsanlegg som leverer 3,7 tonn damp per time. En forstudie fant at behovet for damp varierer over tid. Løsningen ble derfor en stor dampakkumulator som kan håndtere perioder med høyt behov, uten at dampkjelen må dimensjoneres opp. Det fører totalt sett til bedre virkningsgrad.

Oppstartsfasen

Ettersom pelletskjelen ble satt i drift i sommer er anlegget fortsatt i en innkjøringsfase.

– Pelletskjelen fungerer svært godt, og nå behøver vi ikke bekymre oss for energiforsyningen eller miljøsiden ved anlegget. Etter hva jeg vet er vi den eneste produsenten av wellpapp som bruker en pelletskjele i dampproduksjonen, så for vår del er dette dermed en vellykket satsning, sier Robert Stade.

 

FAKTA

Energitype: Fossil olje har blitt erstattet av trepellets.

Grunnlast: Pellets.

Reserve- og topplast: Oljefyr.

Energimengde: Tidligere oljeforbruk på 800 m3 olje per år, erstattes nå med pellets.

Fornybarandel: 95 prosent av oljen beregnes å bli erstattet av fornybart brensel i form av trepellets.

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...