Da boligsameiet Utskogen skulle tegne avtale med energileveranødør falt valget på Pemco Energi. Etter 10 år med bioenergileveranser valgte sameiet å fornye avtalen.

Utskogens boligsameie består av 238 eiendommer som ligger i Nacka kommune utenfor Stockholm. Da energiavtalen med Pemco var på vei til å gå ut nylig spurte sameiet seg om de skulle ta over fjernvarmeanlegget selv, eller la noen andre gjøre det.

- Vi så på tre ulike leverandører som hadde ulike tilbud og opplegg. Valget falt til slutt på Pemco Energi fordi de tilbyr oss Ferdig Varme, som passer oss bra, sier Anna Blunck Boberg, leder i sameiet.

Sikker leveranse
Med konseptet Ferdig Varme tar Pemco hånd om alt fra prosjektering, håndtering av støtteordninger, investering og installasjon, til drift, service og vedlikehold. Pemco har allerede levert til Utskogens boligsameie i 10 år. I den nye avtalen har Pemco Energi også tatt over eierskapet av anlegget og får dermed større helhetsansvar.

- At vi er fornøyde med den tidligere leveransen fra Pemco spiller selvsagt inn. De har god leveringssikkerhet og det er aldri noe problem med varmen, sier Anna.

Moderne varmeanlegg
I forbindelse med avtalefornyelsen får sameiet et mer moderne pelletsanlegg. For Pemcos del handler det om å bytte til et mer moderne styringssystem, samt få på plass en ny løsning for lagring av brensel som innebærer nye oljetanker. Fyringsolje anvendes som reservearme og gir i kombinasjon med pellets en høy leveringssikkerhet.

Som tidligere trenger boligsameiet ikke bry seg med vedlikehold ettersom Pemco tar helhetsansvar med konseptet Ferdig Varme.

FAKTA
Energitype: Trepellets og fyringsolje
Grunnlast: Trepellets
Reserve- og topplast: Fyringsolje
Energimengde 3 700 MWh
Fornybarandel: 95 %

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...