Oricas høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet av varmeforsyning ble avgjørende da Pemco Energi ble valgt til å levere selskapets nye varmeanlegg. Dagens oljekjeler, som forsyner 25 bygninger på industritomten i Gyttorp, blir nå erstattet av en moderne varmesentral basert på miljøvennlig trepellet sammen med en utvidelse av varmedistribusjonssystemet. 

Orica i Gyttorp produserer tennsystemer og eksplosiver, og selskapet har i lang tid sett på ulike løsninger for å erstatte dagens oljekjeler. Reduserte statlige subsidier til oljeanlegg kombinert med aldrende oljekjeler, førte til at spørsmålet om varmeforsyning ble reist høyere opp på selskapets agenda det seneste året.

- Da vi innså at det var på tide å å ta tak i dette spørsmålet sjekket vi opp ulike leverandøre for å se hvem av dem som kunne tilby oss en mest interessant løsning. Etter en sammenligning av flere valgte vi å inngå avtale med Pemco Energi. De har vært lydhøre for våre høye krav til tilgjengelighet og sikkerhet, sier Lars-Göran Rohlén, sikkerhetssjef og teknisk spesialist på Orica.

Pelletanlegg og utvidelse av distribusjonssystemet
I dag leverer de åtte oljekjelene varme til rundt 25 bygninger gjennom et nett av varmerør i bakken. I løpet av kort tid iverksettes byggingen, og oljekjelene blir erstattet med et pelletsanlegg på 2,5 MW, som skal forsyne distribusjonssystemet med varmt vann. Dagens rørnett blir i tillegg bygget ut for å transportere mer varmtvann til flere bygninger.

Det blir også installert en ny oljekjele, som skal brukes under planlagt vedlikehold og stå som reservekapasitet i varmesentralen.

Co2-utslippet reduseres med 1600 tonn
Orica har som mange andre kunder valgt konseptet Ferdig Varme, som betyr at Pemco Energi står for alt arbeidet fra prosjektering til drift og vedlikehold av det ferdige anlegget.

- Prosjektet hos Orica har som flere andre av våre oppdrag mottat støtte fra programmet ”Klimatklivet” hos Naturvårdverket. Kriteriet for å få denne støtten er at tiltaket skal gi en langsiktig og varig reduksjon av klimagassutslippen. For Oricas del betyr overgangen fra olje til pellets som brensel en reduksjon CO2-utslippet på nesten 1,5 millioner tonn per år, sier Anders Tålsgård, prosjektleder hos Pemco Energi.

Prosjekteringen er i gang og om kort tid begynner grunnarbeidet. I begynnelsen av september skal hele anlegget være i gang og levere fornybar varme til Orica.

FAKTA

Energitype: Trepellets
Grunnlast: 2,5 MW
Reserve- og topplast: 4 MW oljekjele
Energimengde: 5 GWh per år
Fornybarandel: 96%
 

For mer informasjon, kontakt:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 99 59 57 62
Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 76 777 76 72
Lars-Göran Rohlén, säkerhetschef och teknisk specialist Orica, +46 70 65 10 737

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...