Fordeler med biobrensel!

Det blir stadig mer akseptert at biobrensel kommer med mange viktige fordeler. Klima og miljø er viktige punkter på mange agendaer, med all rett. Om vi vil bevare jorden intakt, og kunne fortsette å ha det bra, trenger vi å ta vare på den. Konsekvensene av en negativ klimapåvirkning er omfattende, og den ene påvirkningen leder til den andre. I tillegg er det viktig å utvikle alternativer som er mer lønnsomme. Tiden er inne for å jobbe for mer bærekraftige metoder for energiskapning og da er biobrensel en sterk og verdig kandidat.

Karbondioksid og andre drivhusgasser 

Når man fremstiller energi med andre kilder, hovedsakelig fossilt brensel, slippes store mengder drivhusgasser ut. Karbondioksid er den drivhusgassen det slippes ut mest av – noe som får alvorlige konsekvenser. I tilstrekkelig mengde er drivhusgasser bra, til og med nødvendig, for vårt klima. Men for store mengder skaper en ubalanse – noe som blant annet fører til at jorden varmes opp for raskt og for mye. Fenomenet kaller man vanligvis drivhuseffekten, og den fører til en rekke negative konsekvenser for miljøet, dyrelivet og menneskeheten. Isen på polene smelter, havet stiger og flere dyrearter, eksempelvis isbjørn, er utrydningstruet. Til sammen fører alt dette til en ubalanse i miljøet og konsekvensene er, i mange tilfeller, katastrofale når det kommer til naturens næringskjeder. At havene blir varmere og stiger fører til andre naturfenomen som endrede undervannsstrømmer, vær- og klimaendringer.  

En av de viktigste fordelene med biobrensel er at det ikke har noen påvirkning på atmosfærens innhold av karbondioksid under forbrenningsprosessen og dermed kan hjelpe til med å snu den farlige trenden med drivhuseffekten. Istedenfor skjer nedbrytningen av karbondioksid naturlig og som en del av kretsløpet. Utover det er også svovelinnholdet lavt. Svovel har en negativ påvirkning på miljøet – akkurat som karbondioksid.

Fornybar energi

De fossile brennstoffene fører ikke bare til økte utslipp av karbondioksid, men bidrar dessuten til at store deler av verden ødelegges. De kommer først og fremst fra naturgass, kull og petroleum. Disse brennstoffene trenger flere millioner år for å fornyes, og er i klar kontrast til biobrenselet som fornyes kontinuerlig og dermed ikke er like skadelig for miljøet på lang sikt.  
Mange land har dessuten tilgang til biobrensel, i motsetning til fossile brennstoff. Dette fører også kortere transportstrekninger, noe som igjen gir lavere kostnader. Miljøgevinsten er enorm. Det er fremfor alt økonomisk forsvarlig, siden det innebærer lavere produksjonskostnader sammenlignet med for eksempel olje eller andre alternativer til elektrisitet.  

Kontakt

Nyheter

Innleggsdato: fre, 03/02/2018 - 12:37

Solør Bioenergi vokser i Sverige og Norge gjennom oppkjøpet av Pemco Energi fra det norske investeringsselskapet Pemco.

Innleggsdato: søn, 02/18/2018 - 10:44
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi kjøper fem varmeanlegg fra Avena Energi. Anleggene ligger i Vårgårda, Allingsås og Skara, og er viktige for Pemco Energis satsing...

Innleggsdato: lør, 02/17/2018 - 11:34

Pemco Energi har ansatt Sivert Schevig i nyopprettet stilling som prosjektleder. Han kommer fra stilling som driftsleder ved Moelven Eidsvold...

Innleggsdato: tor, 02/15/2018 - 11:29

Pemco Energi har i samarbeid med Walhamn AB og den svenske bioenergiforeningen Svebio laget en film som viser hvilken rolle bioenergi spiller for...

Innleggsdato: ons, 10/18/2017 - 11:17

Nå har vi samlet et utvalg kundeoppdrag hvor du enkelt kan lese om ulike virksomheter og bygningstyper, og få et bilde av hvordan våre...