Fördelar med pellets

Förutom att pellets är en förnybar och naturlig energikälla är den också kretsloppsanpassad. När pelletsen brunnit upp kan askan åter brytas ner i naturen utan några problem. Det är heller ingen skog som skövlas för pelletstillverkningen, utan de utvinns av biprodukter från sågverksindustrin.

Läs om vad förnybar energi är.

Eftersom pellets enbart består av hoppressat träavfall och är ett biobränsle bidrar det inte heller negativt till växthuseffekten och är därför ett klimatsmart val för uppvärmning. Det är också en närproducerad produkt eftersom det inte krävs någon import för att kunna framställa den.

Ur ett miljöperspektiv är det viktigt att vi ändrar vår användning av fossila bränslen. Där är pellets ett väldigt bra alternativ dels för att dess klimatpåverkan är så pass låg som den är idag samtidigt som den går att kombinera med exempelvis eldning av kol. Att byta ut hälften eller i alla fall har stor inverkan i längden. Fossila bränslen så som olja, kol eller naturgas späder på växthuseffekten och påskyndar den globala uppvärmningen.

Läs om vart pelletstrenden är på väg.

Man kan tycka att det borde vara en självklarhet att välja ett så klimatsmart val som möjligt när det kommer till energi men det är det inte för alla. Dels kan det bero på bekvämlighet eller andra faktorer som spelar in. Men eftersom pellets är en del av det naturliga kretsloppet och att det kan ge precis samma energi som fossila bränslen utan att ha någon klimatpåverkan.

Pellets passar för alla, både privatpersoner, företag och organisationer. Företag och föreningar kan även söka ekonomiskt stöd genom ett projekt som heter Klimatklivet. Klimatklivet är ett projekt som under en tvåårsperiod har det delats ut över 1 miljard kronor via Klimatklivet och fram till år 2020 kommer ytterligare 700 miljoner per år fördelas. Du kan läsa mer om projektet här.

 

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...