Hållbarhetsbesked hur funkar det?

Hållbarhetsbesked är en typ av trygghet och löfte om att produktionen av biobränsle fungerar som den bör. Man kan se det som en form av kvalitetsstämpel. Det innehåller en rad kriterier som ska uppfyllas för flytande biobränsle och biodrivmedel. Dessa har som syfte att minska på utsläppen av bland annat växthusgaser och bidra till ett framtida förbättrat klimat. De ska även säkerställa att områden med höga biologiska värden inte har blivit förstörda under produktionen av de förnybara bränslena. 

Vad leder det till?

Hållbarhetsbeskedet är ett viktigt redskap för att kontrollera, följa upp och säkerställa kvalitén och det viktiga miljömässiga arbetet. Men för producenten eller den som handhar biobränslet / bioolja är det även ett krav för att exempelvis kunna få stöd som skattesänkning eller elcertifikat. Ytterligare en anledning är att det behövs för att få räknas som noll i utsläpp inom handeln med utsläppsrätter.

Ansökan och godkännande

Det finns flera krav och steg att ta för att få hållbarhetsbesked. Först och främst är det viktigt att man har ett väl fungerande kontrollsystem. Inom detta kontrollsystem ryms dokument som lämnar försäkring om att de mängder biodrivmedel och flytande biobränslen tex bioolja som hanteras uppfyller de satta kriterierna som finns inom hållbarhetsplanen. Om man ansöker om beskedet bör man tänka på att man är rapporteringsskyldig. 

Den som har fått hållbarhetsbesked har därmed ansvar att årligen lämna rapport till Energimyndigheten om hållbara mängder. Det är den som står som ansvarig att betala skatt för ett biobränsle som även är rapporteringsskyldig och därmed ansvarig för att det genomförs. Om det handlar om ett biobränsle som inte är skattepliktigt lämnas ansvaret för rapporteringen över till den som inom yrkesmässig verksamhet har använt bränslet. Om man har funderingar på vilka bränslen som är skattepliktiga kan man få information om detta i energiskattelagen. 

Frivilliga certifieringssystem

Om man behöver ett certifieringssystem som visar uppfyllandet av hållbarhetskriterierna kan man vända sig till något av de frivilliga certifieringssystem som finns. Utseendet på dessa kan skilja sig åt men de har alla blivit granskade och godkända av EU-kommissionen.

Utfärdande

Den som står som ansvarig, och som utfärdar hållbarhetsbeskedet, är Energimyndigheten. Ett beviljat och utfärdat besked är giltigt tills vidare. I vissa fall beslutar Energimyndigheten om omprövning med anledning av att få försäkrat att kontrollsystemen har blivit åtföljda. Utöver detta genomför Energimyndigheten regelbundet tillsyn och kontroller för att borga för att hållbarhetskriterierna uppfylls.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...