Fakta om Bioenergi

Bioenergi Värmesystem Förnybar energi

Konvertera / Byta värmessystem – från fossil energi till bioenergi eller förnybar energi

Sektionen fakta om bioenergi funkar som en kunskapsbank och här vill vi kortfattat förklara begreppen om de viktigaste energikällorna vi har att tillgå idag och i framtiden. Energi är ett stort område och tekniker för att utvinna värme och elektricitet är många. Teknikutvecklingen går hela tiden framåt precis som efterfrågan kontinuerligt ökar. Här har vi samlat information som är till hjälp för dig som funderar på att konvertera till förnybar energi eller står i begrepp att byta från fossil energi. Vi finns för att hjälpa ditt företag att byta värmesystem!

Några termer när du ska konvertera till förnybar energi

1. Bioenergi: ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd är förnybar energi då den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i det naturliga kretsloppet på jorden.

2. Geotermisk energi: är den energi som ligger lagrad under jordskorpan.

3. Fossila bränslen: kol, olja, gasol och naturgas är ändliga resurser som bidrar till den globala uppvärmningen.

Bioenergi i Sverige

Sverige hör till de länder som är föregångare inom energi som räknas som klimatsmart, mycket beroende på att vi satsar hårt på bioenergi. Det är främst som värmekälla vi i Sverige använder bioenergi, och eftersom vi har en god tillgång till skog och de restprodukter den skapar, ligger stor del av biobränsle inom detta segment. Det är också på grund av att vi har en politisk enighet kring kravet att förnybara energikällor företrädesvis ska användas vid framställande av värme och el.

Vill du Byta från fossil energi och funderar på fördelarna
Står du i begrepp att byta ut ditt värmesystem till förnybara bränsle, eller konvertera ditt system från fossila bränsleslag? Då har vi samlat ihop en mängd användbara fakta åt dig, som vi hoppas kan vara till god hjälp. I menyn till vänster finns de olika frågor och artiklar vi tagit fram hittills. Vi räknar med att fler artiklar ska tillkomma vartefter den tekniska utvecklingen driver fler att vilja konvertera till förnybar energi o bioenergi och intresset ökar.

Pemco Energi hjälper dig byta till bioenergi
På Pemco Energi rekommenderar vi ofta byte till ett värmesystem som drivs av förnybara bränsle som bioolja eller pellets. För dig som kund är också denna typ av bränsle ekonomiskt gynnsam. Har ni funderingar på att konvertera värmesystem från fossila bränslen, till bioenergi, finns vi alltid här för att hjälpa er.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...