Geotermisk energi

Det finns många olika tekniker att utvinna el och värme. Utvecklingen går fort framåt, och efterfrågan ökar. Det gör att det hela tiden utvecklas nya tekniker.Fakta om Geotermisk energi:

Fakta om geometrisk energi

 

·      Geometrisk energi är energi som finns lagrad i eller strax under jordskorpan.

·      Energi skapad av solen och radioaktivt sönderfall vid jordens tillblivelse.

·      Ett av de äldsta energislagen.

·      Användes redan under antiken.

Som källa till energi är den nästan lika gammal som civilisationen och i takt med att vi söker bättre lösningar för energinyttjande blir också den geotermiska energin alltmer intressant. Under antiken användes denna energiform som uppvärmning av badhus och bostäder. Idag använder vi den främst för att producera värme. Det är nämligen betydligt svårare att på ett effektivt sätt skapa elektricitet från detta energislag.

GEOTERMISK ENERGI I SVERIGE

I Sverige har bergvärme, som bygger på utnyttjandet av den geotermiska energin, blivit en populär investering hos privata husägare. Detta trots att investeringskostnaden är ganska hög. Investeringen har visat sig löna sig i längden. Det förekommer också att fjärrvärmen bygger på ett nyttjande av geometrisk energi. I vissa fall används även bergvärme för att driva luftkonditioneringar som ger svalka.

URSPRUNG / FUNKTION

Energin från jordens inre kan fångas upp ganska nära jordens yta. Det sker genom att vatten, eller ett annat kylmedium, pumpas ner i ett hål som borrats i berggrunden. Det värms sedan upp i berggrunden och pumpas runt genom en värmepump som utvinner värmeenergin och överför det till fastighetens värmesystem. Därefter cirkuleras kylmediumet återigen ner i berggrunden för att värmas upp på nytt. En bergvärmeanläggning har en verkningsgrad på ca 3/1, vilket innebär att man för varje tillförd kWh elenergi får ut ca 3 kWh värme. En bergvärmeanläggning är dessutom effektiv året om eftersom temperaturen i berggrunden inte förändras nämnvärt.

FÖR- / NACKDELAR MED BIOENERGI

 

Geotermisk energi som tex Bergvärme är klockren ur ett miljö perspektiv, i synnerhet för mindre fastigheter upp till 1000 kvm.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...