Fossila bränslen

Fossila bränslen olja gasol kol

De fossila bränslena är kol, naturgas, gasol och olja. Det är så kallade ändliga resurser, de återbildas alltså inte, och kommer så småningom att ta slut.

Fakta, fossilt bränsle

·      Ordet fossil kommer från latinets ”fossus”, vilket betyder uppgrävd. Det handlar alltså om uppgrävda bränslen från äldre geologiska perioder.

·      Fossilt bränsle är forntida växter och djur som under värme och högt tryck omvandlats till kol och kolföreningar.

·      Eftersom koldioxiden vid förbränningen av fossila (uppgrävda) bränsle stannar ovan mark bidrar detta tillskott till växthuseffekten.

·      Kol, olja och naturgas är de vanligast förekommande fossila bränslena, och dominerar fortfarande som bränslekälla på jorden.

FOSSILA BRÄNSLEN I SVERIGE

De stora problemen med fossila bränslen är miljöaspekten och att de bidrar till den globala uppvärmningen. Dessutom är det en ändlig resurs. Den lättillgängliga delen av dem kommer att ta slut inom en inte alltför avlägsen framtid.

Kol är den enskilt största energikällan i världen. Kolkraftverk står för nästan hälften av all elproduktion i världen. De är därmed en förutsättning för världens industrier och hushåll. Kolkraften är mycket omdiskuterad, då den anses bidra till såväl nedsmutsning som den globala uppvärmningen.

Olja och naturgas är två andra fossila bränsleslag som används för att producera el och värme. Naturgasen anses dock som en renare form av fossilt bränsle, som inte släpper ut fullt lika mycket gifter, såsom svaveldioxider, i luften.

Världens transporter är idag helt beroende av olje- och petroleumbaserade drivmedel. Fossila bränslen i form av olja används i dag i stor omfattning inom den petrokemiska industrin som råvara för framställning av polymerer för tillverkning av plast.

FÖR- / NACKDELAR MED FOSSILA BRÄNSLEN VS BIOENERGI

Idag sker egentligen ingen nyinvestering som bygger på fossila bränslen pga miljökonsekvenserna. Tidvis har ju tom Staten subventionerat byte av värmesystem till mer miljövänliga alternativ.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...