Byta värmesystem - Bioenergi

pellets etanol bioenergi

Står du i begrepp att byta ut ditt värmesystem till förnybara bränsle, bioenergi?

I begreppet bioenergi ingår bland annat ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd, då detta är förnybara energikällor. Koldioxiden som finns lagrad i biobränsle återgår alltså vid förbränning tillbaka i det naturliga kretsloppet.

 

Korta fakta om bioenergi

·      Ska vi uppnå EU:s mål om 20% förnybar energi till 2020, är bioenergi en stor del av lösningen.

·      Av Sveriges mindre fastigheter beräknar man idag att cirka 40% använder biobränsle, antingen som enda källa, eller i kombination med el.

·      Biobränsle är förnybar energikälla, då energin utvinns ur levande växter.

·      Exempel på biobränsle: Pellets, ved, bioolja, halm och rötslam.

BIOENERGI I SVERIGE

I Sverige är det inom uppvärmning som biobränsle är starkast. Sverige räknas som ett föregångsland inom klimatsmart energi där bioenergin är en stor bidragande orsak. Sverige har mycket skog och därmed bra förutsättningar för framställning av biobränslen. Efterfrågan ökar med anledning av den politiska enighet som finns kring att öka förnybara energikällor för produktion av el och värme.

URSPRUNG / FUNKTION

Biobränsle delas in i olika grupper, den största och viktigaste delen kommer från skogen. Vid avverkning av skog tas restprodukterna om hand, dessa restprodukter är grenar och toppar. Likaså ingår restprodukter från såg- och massaindustrin så som spån, bark samt träavfall. En annan grupp är restprodukter från pappersmassaproduktionen, detta kallas avlutar. Jordbruket är den tredje gruppen, härifrån kommer bland annat energigrödor.

Bioolja är förnybar olja framställd ur biomassa. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Bioenergi är alltså ved, flis eller pellets för uppvärmning. Ett annat exempel på bioenergi är etanol som används som fordonsbränsle.

FÖR- / NACKDELAR MED BIOENERGI

Man hör ibland synpunkten att Bioenergi bidrar till växthuseffekten, men det är inte riktigt sant. Det är riktigt att bioenergi har koldioxid som en avfallsprodukt. Men eftersom den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen väl motsvarar den mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, så kommer inte koldioxidhalten att öka. Här finns ett tydligt regelverk som säkerställer att återväxten motsvarar uttaget och därmed bidrar inte Bioenergi till att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

Detta är en starkt bidragande faktor till att vi på Pemco Energi rekommenderar byte av värmesystem till lämplig form av Bioenergi, tex Pellets eller Bioolja. Dessutom är prisbilden för denna energi mycket gynnsam i jämförelse.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...