Förnyelsebar energi, trender idag.

förnybar energi olja kol

Från början när människan upptäckte ett behov av att producera energi till diverse saker i livet togs det från vad som fanns tillgängligt, det som fanns kunskap om och som var prisvärt. Till en början handlade det om fossila bränslen, det vill säga lagrad fossil som kunde nyttjas och omvandlas till olika former av energi. Det var under industrialismen som det stora behovet uppstod, och produktionen tog fart. Olja och kol var billiga sett ur ett ekonomiskt perspektiv, men visade sig bli en dyr historia klimatmässigt. Idag finns kunskapen om att det blir bättre även ekonomiskt att i längden fokusera på miljövänlig energi, och detta sysselsätter allt från politiker till forskare och entreprenörer. 

Var söker vi alternativen idag?

Det är främst solen som står för produkten av energi. Solen används i olika processer som frisätter energi, vilket i sin tur kan lagras och användas till el, värme och bränsle. Ren solenergi, vattenkraft (bortsett från tidvattnet) och biobränsle står alla sprungna ur solen och dess energi. Det kan göras på flera olika sätt och med olika typer av material och metoder. Viktig grund är att man räknar med att solen ska fortsätta lysa i åtminstone flera miljarder år till. Det innebär att solen som en resurs inte anses komma ta slut, som exempelvis olja och kol. 

Idag är det högst aktuellt att prata om miljön, klimatet och hållbara alternativ till att få fram energi - ur flera perspektiv.

•    Hur mycket energiproduktionen påverkar miljön och klimatet 
•    Om resurserna är på väg att ta slut eller förnyar sig i så snabb takt att det räknas som förnybart 
•    Hur kostnadseffektivt alternativet är

Detta räknas som förnybar energi.

Hur ser trenden ut?

Sveriges är bland de ledande när det kommer till omställningen av EU:s aktiva miljömässiga arbete. Vi har redan gått med på de krav EU satt upp för att värna om miljön och miljövänlig energi. Idag har bioenergin gått om oljan som Sveriges absolut största energikälla. Det beror främst på att bioenergin är både miljövänlig och lönsam. Dessutom har vi koldioxidskatt och allt fler blir medvetna, och måna om, att dra ner på koldioxidutsläpp. Vid produktion av fossila bränslen, som olja och kol, frisläpps mängder av koldioxid och svavel, vilket bland annat bidrar till växthuseffekten. Tack vare att frågan har lyfts på så många olika håll har människor blivit mer medvetna och gör idag aktiva val om att använda exempelvis biobränsle som inte bidrar till koldioxidutsläpp vid framställningen.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...