Förnybar energi vad avses?

Bioenergi räknas som förnybar energi, vilket är något positivt. Men vad exakt står begreppet för? 

När man producerar energi, exempelvis el, värme och drivmedel, använder man sig av någon form av källa. Det kan vara från fossila bränslen, främst olja och kol, eller från sol, vind, vattendrag eller biobränsle. De fossila bränslena räknas inte till som förnybar då de dels har en stor miljöpåverkan vid själva produktionen, men även tar otroligt lång tid för att produceras. Även om de är det i egentlig mening genom att de kan återbildas så kan de inte räknas till förnybara med tanke på de miljontals år denna process tar. Påfrestningen och slitaget på jorden blir enormt stor och risken är att energikällorna kommer ta slut. 

Om man istället väljer att använda sig av de andra alternativen så har de en liten påverkan på miljön och klimatet även på lång sikt, och dessa energikällor beräknas inte ta slut utan sker i en ständig förnyelse. De flesta förnybara källor kommer från solen, det vill säga vindkraft, bioenergi och vattenkraft. Tidvattnet är dock ett undantag. 

Energikällorna förnyar sig

Det är den främsta skillnaden mellan förnybar och icke förnybar energi att den förstnämnda verkar som namnet syftar till - hela tiden förnyar sig. Det innebär att energikällorna inte kommer att ta slut inom en åskådlig framtid och man kan hela tiden producera nytt. Solkraft fungerar så länge solen lyser och vilket den antas att fortsätta göra, vattenkraften likaså. 

Bioenergin produceras med hjälp av levande organismer där man genom kemiska processer med solen som grund skapar energi. De källor man använder sig av inom bioenergin har en snabb tillväxt och resurserna beräknas inte ta slut. Man kan exempelvis odla mer i den takt man behöver, det finns många olika bioenergiråvaror och det utvecklas hela tiden nya metoder för att förädla och använda sig av biomassa. Bioenergin bidrar dessutom till att skapa en bättre välfärd i fattiga delar av jorden. 

Hur kan klimatpåverkan bli mindre av förnybar energi?

När man producerar förnybar energi släpps inte gaser eller partiklar ut som påverkar miljön negativt, exempelvis koldioxid och svavel. Vid för höga utsläpp av skadliga gaser sätts en rad negativa reaktioner igång. Bland dem kan nämnas en höjning av medeltemperaturen på jorden, vilket i sin tur leder till att glaciärisar smälter, vattennivåer höjs, stora vädermässiga förändringar kan upplevas och djurliv påverkas i och med utrotningshot.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...