Färdig värme - Klappat & Klart - Och energismart

Klappat & Klart och Energismart är ett energikoncept här hos oss på Pemco Energi, vilket innefattar hanteringen av energiförsörjning som en helhetslösning med ett helhetsansvar över driften och underhållet.

På så sätt kan du som kund i lugn och ro kan ägna dig åt andra viktiga saker. Som kund kan du välja att lämna över hela ansvaret av energi- och värmebehoven som du har, eller så kan vi hjälpa dig på specifika områden. Några fördelar med oss är att vi äger värmeanläggningar och att vi vid behov kan bygga om och komplettera det som behövs för att anpassa en anläggning till modern bioenergi.

Hur fungerar det?

Färdig värme är ett uttryck som används i branschen när man säger att energi används som en tjänst som exempelvis i lokal fjärrvärmeproduktion eller någon annan typ av mobil värmecentral.

Vi lägger fram ett uppdrag helt baserat på dina behov, och vi besvarar alla frågor och funderingar du kanske har om vilken energityp som är mest kostnadseffektivt. Oavsett om det rör sig om träpellets, bioolja eller flis så jämför vi dem och lägger sedan upp en presentation som redovisar alla för- och nackdelar. Det är sedan upp till dig att besluta om vilken typ av energiförsörjning som ska användas och då tar vi hand om resten.

Vissa projekt kräver att man bygger om i ett befintligt pannrum, medan andra kan kräva att vi bygger en helt ny central utanför en befintlig byggnad. Det beror helt enkelt på vad som passar för just din verksamhet.

Får vi hjälpa dig med Färdig värme?

Vårt koncept tar hand om hela kedjan för dig som kund: projektering, kontakt med myndigheter, investering samt installation. Vi tar även hand om driften, servicen och underhållet, vilket skapar ett helhetspaket för dig som kund.

När det gäller industrier och sågverk så fungerar färdig värme på det sättet att vi tar hela ansvaret - ett helhetsansvar för dig och din energiförsörjning. Vi både äger och ansvarar för driften samt sköter underhållet på värmeanläggningen. Det är tack vare denna breda överblick som vi kan effektivisera din energianvändning och du kan syssla med något helt annat, som exempelvis din verksamhet.

Tänk energismart och använd oss som din personliga expertrådgivare. Vi kan branschen och vi har många års erfarenhet inom värme och energi som vi gärna delar med oss av när vi hjälper dig och din verksamhet med dess behov.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...