Biobränsle vad är det?

Biobränsle klimatpåverkan

Känns termen biobränsle igen? Kanske du har hört ordet men inte riktigt vet vad det innebär. Det är moderna bränslen som tidigare varit relativt okända men som blir allt mer bekanta för allmänheten i takt med att fördelarna upptäcks. En ytterst viktig fördel är att det oftast är mer miljövänligt än andra varianter av energi, vilket innebär liten klimatpåverkan på lång sikt. 
Kemiska processer 

Genom att binda olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes kan man skapa energi - bioenergi. Fotosyntes är ett begrepp som är den process där energi från ljuset lagras i kemiska bindningar, och där levande organismer tagit hand om arbetet. Energin används sedan bland annat till att värma hushåll, hålla igång elektriciteten och som drivmedel till fordon.

En annan typ av energi som är kemiskt bunden solenergi är fossila bränslen. Den stora skillnaden är att det tar miljontals år för fossila bränslen att nybildas medan biomassan sker genom ständig nybildning. När man använder levande organismer i energiproduktionen sliter man inte på samma sätt på de delar av jorden som har svårigheter att återhämta sig. De växter som man använder vid framställande av biobränslen brukar kallas för energigrödor. 

Olika alternativ 

När man pratar om biobränsle finns det en stor mängd olika varianter att välja på och de finns i fast form, flytande form och gasform. Till de fasta bränslena hör trä och avfall, till flytande bränsle hör bioetanol och biodiesel och till gasform hör biogas. 

Biogasen skapas genom att bakterier bryter ner organiskt avfall och samtidigt bildar en gas som kan användas som bränsle till fordon. Det används för framställande av el och värme men även till biodrivmedel till motorfordon och liknande. 

Trädbränslen kommer, som namnet antyder, från trä av olika slag och det kan vara vanlig ved, rester från avverkningar eller energiskog som odlats för ändamålet. Inom massa- och pappersindustrin uppstår någonting som kallas för returlut, avlut eller svartlut, vilket är väldigt vanligt inom bränsleproduktionen. Pellets är förädlad bioenergi av sammanpressade trärester som man kan elda med.

Stråbränslen är en annan variant inom produktionen där man använder sig av någon typ av strå. Vanligast är halm, helsäd eller hampa. 

Avfall inom framställningen kan vara av lite olika slag. Det kan antingen vara avfall från industri eller vanligt hushållsavfall, men då det även kan innehålla fossila delar (plast) räknas det inte alltid som biobränsle.

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...