Fördelar med biobränsle!

Att fördelarna med biobränsle både är många och viktiga blir allt mer vedertaget. Klimat och miljö är angelägna punkter på många agendor och det med all rätt. Om vi vill ha kvar jorden intakt och kunna fortsätta må bra behöver vi ta hand om den. Konsekvenserna av en negativ påverkan på klimatet är omfattande, och den ena påverkan leder vidare till nästa. Därutöver är det aktuellt att utveckla alternativ som även är mer ekonomiskt fördelaktiga. Det ligger helt rätt i tiden att arbeta för mer hållbara metoder att skapa energi, och där är biobränsle en stark och värdig kandidat. 

Koldioxid och andra växthusgaser

När man framställer energi med andra källor, främst fossila bränslen, släpps stora mängder av växthusgaser ut. Koldioxid är den växthusgas som släpps ut i störst mängd och som får allvarliga konsekvenser. I rätt mängd är växthusgaser någonting bra, till och med nödvändigt, för vårt klimat. Men i för hög mängd skapas en obalans vilket bland annat leder till att jorden värms upp för snabbt och för mycket. Fenomenet brukar kallas för växthuseffekt och det leder till en rad negativa reaktioner för miljön, djurlivet och mänskligheten. Våra polarisar smälter, havet stiger, flera djurarter som exempelvis isbjörnen hotas av utrotning. Allt detta sammantaget leder till en obalans i miljön och konsekvenserna är i många fall katastrofala när det gäller naturens näringskedjor. Att havet blir varmare och stiger leder till andra naturfenomen, som förändrade undervattensströmmar och förändrat väder och klimat. 

En av de primära fördelarna med biobränsle är att det inte har någon påverkan på atmosfärens koldioxidhalt under förbränningsprocessen och därmed kan hjälpa till att vända den farliga trenden med växthuseffekten. Nedbrytningen av koldioxiden sker i stället naturligt och som en del av kretsloppet. Utöver det är halten av svavel låg. Svavel har, precis som koldioxid, en negativ påverkan på miljön.

Förnyelsebar energi

De fossila bränslena leder inte bara till ökad mängd koldioxidutsläpp utan bidrar dessutom till att stora delar av jorden blir förstörd. De kommer främst från naturgas, kol och petroleum. Dessa bränslen tar miljoner år på sig att nybildas och det kan ställas i kontrast till biobränslet som är i ständig nybildning och alltså inte blir lika slitsamt på miljön i det långa loppet. 

Många länder har dessutom tillgång till biobränsle till skillnad mot fossila bränslen, detta i sin tur innebär minskade transportsträckor, vilket leder till lägre kostnader. Det är en enorm miljövinst. Det är framförallt ekonomiskt försvarbart då det är innebär en lägre produktionskostnad jämfört med exempelvis olja eller andra alternativ till el. 

 

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...