Färdig värme hos Utskogens samfällighetsförening

 

Utskogens samfällighetsförening har teckna nytt energiavtal foch valet föll återigen på Pemco Energi, som levererat bioenergi till föreningens hushåll i drygt 10 år. Precis som tidigare behöver föreningen inte tänka på underhållet eftersom Pemco tar ett helhetsansvar med konceptet Färdig Värme.

Läs mer om Färdig värme!

Utskogens samfällighetsförening består av 238 fastigheter som ligger i Nacka kommun utanför Stockholm. När energiavtalet var på väg att gå ut ställde sig föreningen frågan om de skulle äga och sköta anläggningen själva eller låta någon annan göra det.

– Vi tittade på tre olika leverantörer som hade olika erbjudanden och upplägg. Valet föll återigen på Pemco Energi, eftersom de erbjuder Färdig värme, vilket passar oss bra, säger Anna Blunck Boberg, ordförande i föreningen.

Säker leverans
Med konceptet Färdig Värme tar Pemco hand om allt från projektering, myndighetskontakter, investering och installation, till drift, service och underhåll. För Utskogens samfällighetsförening är Pemco leverantör av bioenergi sedan över 10 år. Vad som är nytt i och med avtalet är att Pemco numera äger anläggningen och har på så sätt ett helhetsansvar.

– Att vi är nöjda med leveransen från Pemco sedan tidigare spelade förstås också in i beslutet. De har bra leveranssäkerhet och det är aldrig några problem med värmen, säger Anna.

Modern värmeanläggning
Föreningen får i och med avtalsskrivandet en mer modern pelletsanläggning. För Pemcos del handlar det om att byta till moderna styrsystem i värmecentralen och sätta dit en ny bränslelagringslösning som bland annat omfattas av nya oljetankar. Eldningsolja används för reservvärme och ger i kombination med pelletsanläggningen en hög leveranssäkerhet.

FAKTA
Energislag: Träpellets och eldningsolja
Grundlast: Träpellets
Reserv och topp: Eldningsolja
Energimängd: 3 700 MWh
Förnybarandel: 95 %

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...