Saftig miljösatsning i Torsby

 

Swed-jam i Torsby, som producerar sylt, marmelad, saft och andra drycker sedan början av 80-talet, började för en tid sedan att fundera på alternativ för att slippa de ökade kostnaderna när skattesubventionen på fossila bränslen försvann och kostnaderna för oljan blev betydligt högre. Efter diskussioner med Pemco Energi beslutade Swed-jam att konvertera från fossil olja till bioolja.

För Pemco Energi är affärsidén att leverera färdig värme till kunden. Det handlar därför om att i ett första steg ta fram en kostnadsbild.

Läs mer om Bioolja!

­– I vårt fall blev bästa driftsäkra- och kostnadseffektiva bränslet bioolja. Pemco driver sedan projektet från start med allt från tillstånd, projektering och upphandlingar till uppstart av anläggningen. För vår del betalar vi för den energi vi förbrukar, vilket är ett upplägg som passar oss bra, säger Tony Holmberg, Produktionschef på Swed-jam.

Investeringen av Pemco

Efter att Pemco bedömt att själva pannkroppen går att använda även fortsättningsvis är det oljebrännaren i pannan som kommer att bytas ut för att kunna köra bioolja. Biooljan har andra egenskaper än traditionell eldningsolja, vilket kräver annan brännare och kringutrustning.

­­– Pannan levererar precis som tidigare ånga till produktionen. I dag finns det två oljepannor, ångpanna och värmepanna. I detta fall tar vi bort värmepannan och ersätter detta med en enkel värmeväxlare som ansluts till ångpannan. Detta spar plats och det är en drift mindre, säger Anders Tålsgård, projektledare på Pemco.

Den stora skillnaden är att processångan och uppvärmning av byggnaden blir helt miljövänlig. Utöver ny brännare och värmeväxlare byggs även en ny större oljetank, vilket bidrar till färre transporter och mindre belastning på miljön.

­– Det är viktigt att man tänker miljösmart i alla led och försöker att utmana det traditionella enkla sättet, säger Anders Tålsgård.

Restprodukter blir till energi

Det finns många olika typer av bioolja som har olika egenskaper och framställningsmetoder. Den bioolja som kommer att användas av Swed-jam kommer från växtriket - raps, soja och oljerika frön. I huvudsak framställs matprodukter eller foder av dessa grödor. Biooljan vi använder är en restprodukt som inte kan användas till foder.

Löpande uppdrag med start i januari

Förutom den investering som görs i samband med installationen får Pemco ett löpande uppdrag att sköta service och underhåll av pannan. Under december månad startade montage och i slutet av januari kommer anläggningen att köras igång.

FAKTA

Energislag: Bioolja som framställs av restprodukter från huvudsakligen livsmedelsindustrin. Biooljan vi använder är en restprodukt som inte kan användas till foder.

Grundlast: 2.3 MW

Reserv och topp: I detta fall förlitar vi oss på att pannan ska ha en så pass bra tidstillgänglighet att vi inte har någon reservkapacitet.

Energimängd: 3 GWh

Förnybarandel: 100 %

 

För mer information, kontakta:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Tony Holmberg, Produktionschef Swed-jam, +46 (0)560688705

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...