Miljövänlig värmeanläggning till Orica minskar koldioxidutsläpp

 

Orica, som tillverkar tändsystem och sprängämnen, har under en längre tid tittat på olika lösningar för att ersätta dagens oljepannor. De oljepannor, som förser 25 fastigheter på industriområdet med värme, kommer under året att bytas ut mot en modern pelletsanläggning med ett utbyggt kulvertsystem. I takt med att de statliga subventionerna på oljan minskat, och det faktum att oljepannorna samtidigt blivit äldre, lyftes frågan om värmeförsörjningen högre upp på företagets agenda under förra året.

- När vi insåg att det var dags att ta tag i frågan sökte vi upp olika leverantörer för att se vilken av dem som var mest intressant för oss. Efter jämförelser valde vi till slut Pemco Energi. De har varit lyhörda för våra höga krav på tillgänglighet och säkerhet, säger Lars-Göran Rohlén, säkerhetschef och teknisk specialist hos Orica.

Pelletspanna med utbyggt kulvertsystem

Idag förser åtta oljepannor cirka 25 byggnader genom ett kulvertnät. Det som nu ska börja byggas inom kort och ersätta oljepannorna är en pelletspanna på 2 MW som ska förse anläggningen med värme. Dagens kulvertsystem byggs även ut och i detta kommer hetvatten att transporteras ut till byggnaderna.

En ny oljepanna kommer att installeras för att kunna användas vid drift och underhåll.

Minskade koldioxidutsläpp med 1600 ton

Som många andra kunder har Orica valt konceptet färdig värme, där Pemco står för allt arbete från projektering till drift och underhåll av den färdiga anläggningen.

– Som för flera andra av våra uppdrag har vi fått klimatstöd från Naturvårdverket för projektet hos Orica. Kriteriet för att få Klimatstödet är att det ska ge stor varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona. För Oricas del kommer övergången från fossil olja till träpellets att innebära en minskning av koldioxidutsläpp med nära 1600 ton per år, säger Anders Tålsgård, projektledare på Pemco Energi.

Just nu pågår projektering och inkom kort kommer schaktning att påbörjas. I början av september ska hela anläggningen vara ingång.

FAKTA

Energislag: Träpellets.

Grundlast: 2 MW ( märkeffekt på pelletspannan )

Reserv och topp: Oljepanna på 4 MW som reservpanna.

Energimängd: 5 GWh/år

Förnybarandel: 96 %

För mer information, kontakta:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62
Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72
Lars-Göran Rohlén, säkerhetschef och teknisk specialist Orica, +46 (0)70 65 10 737

Förfrågan

Nyheter

Datum för inlägg: fre, 03/02/2018 - 12:39

Solör Bioenergi växer i Sverige och Norge genom förvärvet av Pemco Energi från det norska investment bolaget Pemco.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 11:32

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria länder. För att vi ska nå dit har bioenergin en viktig roll att spela.

Datum för inlägg: sön, 02/18/2018 - 10:45
Vårgårda kommune Lena skole

Pemco Energi köper fem värmeanläggningar av Avena Energi. Anläggningarna ligger i Vårgårda, Alingsås och Skara och är viktiga för Pemco...

Datum för inlägg: tors, 02/15/2018 - 11:35

Pemco Energi har anställt Sivert Schevig som projektledare. Han kommer närmast från Eidsvold Værk Moelven där han varit driftledare.  

Datum för inlägg: tis, 09/19/2017 - 10:44

Nu har vi samlat ett urval kundcase där du enkelt kan läsa om olika verksamhetsområden och fastighetstyper och få en bild av hur våra...