Skulle en ångpanna lösa ditt energibehov?

För processindustrin erbjuder vi lösningar med ånga och hjälper då ofta våra kunder med installation av ny ångpanna driven med pellets, bioolja eller träpulver för en miljövänlig energiframställning.

Vi är väl medvetna om de kvalificerade behov som finns inom processindustrin med krav på höga energimängder och stabil drift utan avbrott. Varje sådant projekt inleds med en noggrann genomgång av nuvarande lösning och hur de utmaningar som finns idag kan lösas på ett bättre sätt. Vi jämför och presenterar för och nackdelar med målet att kunna tillhandahålla lösningar som passar för just er verksamhet och säkerställer era behov.

Extra viktigt för dessa projekt är att skapa pålitlig och effektiv ångproduktion där vi säkerställer snabba ånguttag enligt verksamhetens behov. Oftast behövs ju också lösning för ångackumulation. Våra lösningar är alltid kompletta med styr-, funktions- och säkerhetsutrustning.

Förfrågan

Nyheter

Du blir en viktig del i Pemcos team som ser till att våra 50-tal värmeanläggningar går så optimalt som möjligt, med avseende på driftsäkerhet, miljö och lönsamhet.

Vi söker nu en person till Pemcos fabrik i Säffle. Du blir en viktig del i Pemcos team som ser till att vår pelletsproduktion går så optimalt som möjligt.

Hela 232 kommuner eldade med olja under perioden 2012-2014, visar en lista i den norske tidskriften Natur og miljø.

För Wallhamn AB på Tjörn, Sveriges tredje största bilhamn specialiserade på fordonslogistik, har energifrågan stått på bolagets agenda under en tid.

När skattesubventionen på fossila bränslen försvinner inom kort blir kostnaderna för oljan betydligt högre. Swed-jam i Torsby, som producerar sylt, marmelad, saft och andr